organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW GROJCA - GROJEC

 • KRS:0000172269
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW GROJCA
 • Adres:32-566 ALWERNIA, BARTOSZA GŁOWACKIEGO 11
 • Miasto:GROJEC
 • Gmina:ALWERNIA
 • Powiat:CHRZANOWSKI
 • Województwo:MAŁOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-09-07
 • Adres WWW:http://www.grojec.com.pl
 • Konto bankowe:25844400080000011035390001
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE