organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE ŚW. CELESTYNA - MIKOSZÓW

 • KRS:0000090529
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE ŚW. CELESTYNA
 • Adres:57-100 STRZELIN, 27
 • Miasto:MIKOSZÓW
 • Gmina:STRZELIN
 • Powiat:STRZELIŃSKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-04-05
 • Adres WWW:http://www.celestyn.pl
 • Konto bankowe:96109024310000000110732366
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP