organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI W SZAMOTUŁACH - SZAMOTUŁY

 • KRS:0000061868
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI W SZAMOTUŁACH
 • Adres:64-500 SZAMOTUŁY, HUGONA KOŁŁĄTAJA 1
 • Miasto:SZAMOTUŁY
 • Gmina:SZAMOTUŁY
 • Powiat:SZAMOTULSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-08-06
 • Adres WWW:http://---------------------------------
 • Konto bankowe:28203000451110000000917900
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - SZAMOTUŁY
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE