organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "SPICHLERZ" - BOBREK

 • KRS:0000233215
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "SPICHLERZ"
 • Adres:32-661 BOBREK, NADWIŚLAŃSKA 9
 • Miasto:BOBREK
 • Gmina:CHEŁMEK
 • Powiat:OŚWIĘCIMSKI
 • Województwo:MAŁOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-04-25
 • Adres WWW:http://www.SpichlerzBobrek.pl
 • Konto bankowe:25106000760000320001044460
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE