organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "SOS DLA RODZINY" - SZCZECIN

 • KRS:0000035185
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "SOS DLA RODZINY"
 • Adres:70-134 SZCZECIN, LEGNICKA 1 / 48
 • Miasto:SZCZECIN
 • Gmina:M. SZCZECIN
 • Powiat:M. SZCZECIN
 • Województwo:ZACHODNIOPOMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-12-10
 • Adres WWW:http://www.sos.home.pl
 • Konto bankowe:95105015201000002336393885
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - SZCZECIN
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE