organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "SERDECZNI" Z SIEDZIBĄ W TARNOWSKICH GÓRACH - TARNOWSKIE GÓRY

 • KRS:0000001715
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "SERDECZNI" Z SIEDZIBĄ W TARNOWSKICH GÓRACH
 • Adres:42-612 TARNOWSKIE GÓRY, KARD. S.WYSZYŃSKIEGO 135
 • Miasto:TARNOWSKIE GÓRY
 • Gmina:TARNOWSKIE GÓRY
 • Powiat:TARNOGÓRSKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-10-29
 • Adres WWW:http://bazy.ngo.pl
 • Konto bankowe:60102023680000210200223016
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - TARNOWSKIE GÓRY
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE