organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI W BRZEZÓWCE - BRZEZÓWKA

 • KRS:0000132612
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI W BRZEZÓWCE
 • Adres:38-204 TARNOWIEC, 41
 • Miasto:BRZEZÓWKA
 • Gmina:TARNOWIEC
 • Powiat:JASIELSKI
 • Województwo:PODKARPACKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-03-20
 • Konto bankowe:98862710402005700067410001
 • Zadania OPP:5) ochrona i promocja zdrowia
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE