organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚMIAŁOWICE - ŚMIAŁOWICE

 • KRS:0000307598
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚMIAŁOWICE
 • Adres:58-124 MARCINOWICE, 34
 • Miasto:ŚMIAŁOWICE
 • Gmina:MARCINOWICE
 • Powiat:ŚWIDNICKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-01-27
 • Konto bankowe:66168012350000300016883202
 • Zadania OPP:11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Znajdź OPP