organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI KĄPINO "ECO-KĄPINO" - KĄPINO

 • KRS:0000310198
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI KĄPINO "ECO-KĄPINO"
 • Adres:84-200 WEJHEROWO, JODŁOWA 13
 • Miasto:KĄPINO
 • Gmina:WEJHEROWO
 • Powiat:WEJHEROWSKI
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-01-22
 • Adres WWW:http://kapino.net
 • Konto bankowe:09835000040000610620000010
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE