organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI JASIENICA DOLNA I WSI DROGOSZÓW - JASIENICA DOLNA

 • KRS:0000213043
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI JASIENICA DOLNA I WSI DROGOSZÓW
 • Adres:48-315 JASIENICA DOLNA, 154
 • Miasto:JASIENICA DOLNA
 • Gmina:ŁAMBINOWICE
 • Powiat:NYSKI
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-06-12
 • Adres WWW:http://www.stowjasienicadolna.za.pl
 • Konto bankowe:54890510102005010023650001
 • Zadania OPP:10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  19) ratownictwo i ochrona ludności
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE