organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI GŁÓWCZYCE, GOSŁAWICE, ZWÓZ - GŁÓWCZYCE

  • KRS:0000305226
  • Nazwa: STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI GŁÓWCZYCE, GOSŁAWICE, ZWÓZ
  • Adres:46-380 DOBRODZIEŃ, DOBRODZIEŃSKA 1
  • Miasto:GŁÓWCZYCE
  • Gmina:DOBRODZIEŃ
  • Powiat:OLESKI
  • Województwo:OPOLSKIE
  • Data nadania cechy OPP:2008-04-30
  • Konto bankowe:15890710472005400057210001
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE