organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE ROZWOJU SOLCA KUJAWSKIEGO - SOLEC KUJAWSKI

 • KRS:0000059449
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE ROZWOJU SOLCA KUJAWSKIEGO
 • Adres:86-050 SOLEC KUJAWSKI, TORUŃSKA 8
 • Miasto:SOLEC KUJAWSKI
 • Gmina:SOLEC KUJAWSKI
 • Powiat:BYDGOSKI
 • Województwo:KUJAWSKO-POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-09-01
 • Adres WWW:http://www.srsk.org.pl
 • Konto bankowe:54124035071111001004864250
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - SOLEC KUJAWSKI
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE