organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE ROZWOJU JUSTYNOWA I JANÓWKI - JUSTYNÓW

 • KRS:0000006159
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE ROZWOJU JUSTYNOWA I JANÓWKI
 • Adres:95-020 ANDRESPOL, ŁÓDZKA 35
 • Miasto:JUSTYNÓW
 • Gmina:ANDRESPOL
 • Powiat:ŁÓDZKI WSCHODNI
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-07-10
 • Konto bankowe:32878100060000189220000010
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - JUSTYNÓW
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE