organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE ROZWOJU EDUKACJI W ORZESZU-ZAZDROŚCI "DOROŚLI DZIECIOM" - ORZESZE

 • KRS:0000179050
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE ROZWOJU EDUKACJI W ORZESZU-ZAZDROŚCI "DOROŚLI DZIECIOM"
 • Adres:43-188 WOSZCZYCE, ŻORSKA 101
 • Miasto:ORZESZE
 • Gmina:ORZESZE
 • Powiat:MIKOŁOWSKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-10-16
 • Konto bankowe:41116022020000000046804991
 • Zadania OPP:11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ORZESZE
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE