organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE ROZWOJU EDUKACJI W BRZEŹNIE - BRZEŹNO

 • KRS:0000252188
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE ROZWOJU EDUKACJI W BRZEŹNIE
 • Adres:62-513 KRZYMÓW, KONIŃSKA 12
 • Miasto:BRZEŹNO
 • Gmina:KRZYMÓW
 • Powiat:KONIŃSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-05-30
 • Konto bankowe:66102027460000310200744219
 • Zadania OPP:10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE