organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE ROZWOJU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ - MOCZARY

 • KRS:0000229803
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE ROZWOJU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
 • Adres:38-700 USTRZYKI DOLNE, 41
 • Miasto:MOCZARY
 • Gmina:USTRZYKI DOLNE
 • Powiat:BIESZCZADZKI
 • Województwo:PODKARPACKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-01-09
 • Adres WWW:http://dpsmoczary.republika.pl/stowarz.html
 • Konto bankowe:21864210122003120372230001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE