organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE RODZINA, KULTURA, EDUKACJA, ROZWÓJ WSI CENTRUM W GRODŹCU - GRODZIEC-TARTAK

 • KRS:0000174813
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE RODZINA, KULTURA, EDUKACJA, ROZWÓJ WSI CENTRUM W GRODŹCU
 • Adres:62-580 GRODZIEC, 4A
 • Miasto:GRODZIEC-TARTAK
 • Gmina:GRODZIEC
 • Powiat:KONIŃSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-09-28
 • Konto bankowe:51853000000600345620000001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Znajdź OPP