organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE RODZIN WIELODZIETNYCH "SZCZĘŚLIWY DOM" W GDAŃSKU - GDAŃSK

 • KRS:0000334825
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE RODZIN WIELODZIETNYCH "SZCZĘŚLIWY DOM" W GDAŃSKU
 • Adres:80-119 GDAŃSK, REJENTA 16A
 • Miasto:GDAŃSK
 • Gmina:M. GDAŃSK
 • Powiat:M. GDAŃSK
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-11-26
 • Adres WWW:http://www.srw.gda.pl
 • Konto bankowe:06114020170000430210597161
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GDAŃSK
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE