organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I NAUCZYCIELI NA RZECZ POMOCY SZKOŁOM "OLIMPIA" - ŁOCHÓW

 • KRS:0000292969
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE RODZICÓW I NAUCZYCIELI NA RZECZ POMOCY SZKOŁOM "OLIMPIA"
 • Adres:07-130 ŁOCHÓW, WYSPIAŃSKIEGO / 20
 • Miasto:ŁOCHÓW
 • Gmina:ŁOCHÓW
 • Powiat:WĘGROWSKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-04-30
 • Adres WWW:http://gimnazjumlochow.pl/stowarzyszenie-olimpia.html
 • Konto bankowe:04923300010012773620000010
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ŁOCHÓW
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE