organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE RENOVARO IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ - NOWY TARG

 • KRS:0000296293
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE RENOVARO IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ
 • Adres:34-400 NOWY TARG, LUDŹMIERSKA 17
 • Miasto:NOWY TARG
 • Gmina:NOWY TARG
 • Powiat:NOWOTARSKI
 • Województwo:MAŁOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-08-23
 • Konto bankowe:35124015741111001016467492
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - NOWY TARG
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE