organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH" - KONSTANCIN-JEZIORNA

 • KRS:0000218872
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH"
 • Adres:05-511 KONSTANCIN-JEZIORNA, WIERZEJEWSKIEGO 12
 • Miasto:KONSTANCIN-JEZIORNA
 • Gmina:KONSTANCIN-JEZIORNA
 • Powiat:PIASECZYŃSKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-04-06
 • Adres WWW:http://www.rdn.waw.pl
 • Konto bankowe:65124059631111000047972650
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - KONSTANCIN-JEZIORNA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE