organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE RANNYCH I POSZKODOWANYCH W MISJACH POZA GRANICAMI KRAJU - SZCZECIN

 • KRS:0000304771
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE RANNYCH I POSZKODOWANYCH W MISJACH POZA GRANICAMI KRAJU
 • Adres:70-393 SZCZECIN, WAWRZYNIAKA 5
 • Miasto:SZCZECIN
 • Gmina:M. SZCZECIN
 • Powiat:M. SZCZECIN
 • Województwo:ZACHODNIOPOMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-07-09
 • Adres WWW:http://www.stowarzyszenierannych.pl
 • Konto bankowe:32102035700000210200577445
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  1a) zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  17) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - SZCZECIN
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE