organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZIEMI POLICKIEJ "SKARB" - POLICE

 • KRS:0000255565
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZIEMI POLICKIEJ "SKARB"
 • Adres:72-010 POLICE, SPÓŁDZIELCZA 31
 • Miasto:POLICE
 • Gmina:POLICE
 • Powiat:POLICKI
 • Województwo:ZACHODNIOPOMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-04-29
 • Adres WWW:http://www.skarb.police.pl
 • Konto bankowe:85194010763020456800000000
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - POLICE
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE