organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. CZESŁAWA MIŁOSZA W SIEMIANICACH "EDUKACJA NA MIARĘ CZASU" - SIEMIANICE

 • KRS:0000334242
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. CZESŁAWA MIŁOSZA W SIEMIANICACH "EDUKACJA NA MIARĘ CZASU"
 • Adres:76-200 SŁUPSK, SŁUPSKA 42
 • Miasto:SIEMIANICE
 • Gmina:SŁUPSK
 • Powiat:SŁUPSKI
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-09-07
 • Konto bankowe:24931500040050554720000010
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - SIEMIANICE
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE