organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W MIRKOWIE I WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH - MIRKÓW

 • KRS:0000306055
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W MIRKOWIE I WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH
 • Adres:55-095 MIRKÓW, SŁOWACKIEGO 17
 • Miasto:MIRKÓW
 • Gmina:DŁUGOŁĘKA
 • Powiat:WROCŁAWSKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-05-21
 • Konto bankowe:31114011400000209355001001
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE