organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W DŁUŻEWIE - DŁUŻEW

 • KRS:0000109124
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W DŁUŻEWIE
 • Adres:05-332 SIENNICA, 28A
 • Miasto:DŁUŻEW
 • Gmina:SIENNICA
 • Powiat:MIŃSKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-02-10
 • Adres WWW:http://www.nspdluzew.pl
 • Konto bankowe:12150016631216600309170000
 • Zadania OPP:10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE