organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I WSI BUKOWA "BUKOWIANIE" - BUKOWA

 • KRS:0000221250
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I WSI BUKOWA "BUKOWIANIE"
 • Adres:28-221 OSIEK, 54
 • Miasto:BUKOWA
 • Gmina:OSIEK
 • Powiat:STASZOWSKI
 • Województwo:ŚWIĘTOKRZYSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-04-19
 • Adres WWW:http://www.bukowianie.pl
 • Konto bankowe:80851700070070079220830001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BUKOWA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE