organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RODZIN I OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY "OTWARTE SERCA" - SICIENKO

 • KRS:0000157786
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RODZIN I OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY "OTWARTE SERCA"
 • Adres:86-014 SICIENKO, MROTECKA 9 / 16
 • Miasto:SICIENKO
 • Gmina:SICIENKO
 • Powiat:BYDGOSKI
 • Województwo:KUJAWSKO-POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-03-25
 • Konto bankowe:77814210460000115320000001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - SICIENKO
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE