organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ REGULIC I NIEPORAZU - REGULICE

 • KRS:0000113001
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ REGULIC I NIEPORAZU
 • Adres:32-566 ALWERNIA, ALEJA JANA PAWŁA II 10
 • Miasto:REGULICE
 • Gmina:ALWERNIA
 • Powiat:CHRZANOWSKI
 • Województwo:MAŁOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-07-21
 • Adres WWW:http://www.sprin.krakow.pl
 • Konto bankowe:30844400080040041139600005
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE