organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RAKOWNI - RAKOWNIA

 • KRS:0000289111
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RAKOWNI
 • Adres:62-095 MUROWANA GOŚLINA, GOŚLIŃSKA 56
 • Miasto:RAKOWNIA
 • Gmina:MUROWANA GOŚLINA
 • Powiat:POZNAŃSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-06-13
 • Adres WWW:http://www.rakownia.com
 • Konto bankowe:06904400010020021051410001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Znajdź OPP