organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ LUDOWEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "ZAMOJSZCZYZNA" - ZAMOŚĆ

 • KRS:0000028072
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ LUDOWEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "ZAMOJSZCZYZNA"
 • Adres:22-400 ZAMOŚĆ, PARTYZANTÓW 13
 • Miasto:ZAMOŚĆ
 • Gmina:M. ZAMOŚĆ
 • Powiat:M. ZAMOŚĆ
 • Województwo:LUBELSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-01-12
 • Konto bankowe:71102053560000100201378835
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ZAMOŚĆ
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE