organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W GŁUCHOŁAZACH - GŁUCHOŁAZY

 • KRS:0000246691
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W GŁUCHOŁAZACH
 • Adres:48-340 GŁUCHOŁAZY, KOLONIA KASZUBSKA 2
 • Miasto:GŁUCHOŁAZY
 • Gmina:GŁUCHOŁAZY
 • Powiat:NYSKI
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-07-13
 • Adres WWW:http://www.wodip.opole.pl/~zsglucholazy/www/stowarzysz.html
 • Konto bankowe:48889100000000097020000010
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GŁUCHOŁAZY
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE