organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH "NADZIEJA" - NAMYSŁÓW

 • KRS:0000209641
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH "NADZIEJA"
 • Adres:46-100 NAMYSŁÓW, PUŁASKIEGO 3B
 • Miasto:NAMYSŁÓW
 • Gmina:NAMYSŁÓW
 • Powiat:NAMYSŁOWSKI
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-06-07
 • Konto bankowe:66889000010034165320000001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - NAMYSŁÓW
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE