organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PRZY PARAFII ŚW. DOROTY - NADZIEJA - DOBRA

 • KRS:0000293853
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE PRZY PARAFII ŚW. DOROTY - NADZIEJA
 • Adres:95-010 STRYKÓW, STAROWIEJSKA 17
 • Miasto:DOBRA
 • Gmina:STRYKÓW
 • Powiat:ZGIERSKI
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-12-23
 • Konto bankowe:59105014611000002326263437
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE