organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA I TRZEŹWEGO STYLU ŻYCIA "SZANSA" - PŁAWNIOWICE

 • KRS:0000003134
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA I TRZEŹWEGO STYLU ŻYCIA "SZANSA"
 • Adres:44-171 PŁAWNIOWICE, CMENTARNA 18
 • Miasto:PŁAWNIOWICE
 • Gmina:RUDZINIEC
 • Powiat:GLIWICKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-11-03
 • Adres WWW:http://nzozszansa.pl
 • Konto bankowe:48109017660000000075060903
 • Zadania OPP:5) ochrona i promocja zdrowia
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE