organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PROEKOLOGICZNE GROTNIKI - JEDLICZE - USTRONIE "PINIA" - GROTNIKI

 • KRS:0000215699
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE PROEKOLOGICZNE GROTNIKI - JEDLICZE - USTRONIE "PINIA"
 • Adres:95-073 GROTNIKI, KRÓTKA 6
 • Miasto:GROTNIKI
 • Gmina:ZGIERZ
 • Powiat:ZGIERSKI
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-11-22
 • Konto bankowe:87234000097260218000000013
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE