organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PRO-SENIOR - PIŁA

 • KRS:0000062859
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE PRO-SENIOR
 • Adres:64-920 PIŁA, BYDGOSKA 68
 • Miasto:PIŁA
 • Gmina:PIŁA
 • Powiat:PILSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-10-16
 • Konto bankowe:37895100094200195120000010
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  1a) zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - PIŁA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE