organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "PRACA-EDUKACJA-ZDROWIE" - SOPOT

 • KRS:0000109185
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "PRACA-EDUKACJA-ZDROWIE"
 • Adres:81-704 SOPOT, KOŚCIUSZKI 22/26
 • Miasto:SOPOT
 • Gmina:M. SOPOT
 • Powiat:M. SOPOT
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-12-31
 • Konto bankowe:29116022020000000029846212
 • Zadania OPP:5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - SOPOT
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE