organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ "OTWARTE DRZWI" - PASYM

  • KRS:0000174438
  • Nazwa: STOWARZYSZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ "OTWARTE DRZWI"
  • Adres:12-130 PASYM, DWORCOWA 29
  • Miasto:PASYM
  • Gmina:PASYM
  • Powiat:SZCZYCIEŃSKI
  • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
  • Data nadania cechy OPP:2004-11-26
  • Konto bankowe:44883810602009060001310002
  • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - PASYM
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE