organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE POMOCY "PRO BONO" - BRZEG DOLNY

 • KRS:0000053522
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE POMOCY "PRO BONO"
 • Adres:56-120 BRZEG DOLNY, KOLEJOWA 29
 • Miasto:BRZEG DOLNY
 • Gmina:BRZEG DOLNY
 • Powiat:WOŁOWSKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-08-12
 • Konto bankowe:03958310220100094120010001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BRZEG DOLNY
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE