organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JAWOR" - JAWOREK

 • KRS:0000166743
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JAWOR"
 • Adres:07-111 WIERZBNO, 32
 • Miasto:JAWOREK
 • Gmina:WIERZBNO
 • Powiat:WĘGROWSKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-11-19
 • Adres WWW:http://www.stowarzyszeniejawor.home.pl
 • Konto bankowe:10923600080390180520000010
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE