organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM - GDAŃSK

 • KRS:0000112634
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM
 • Adres:80-365 GDAŃSK, DĄBROWSZCZAKÓW 28
 • Miasto:GDAŃSK
 • Gmina:M. GDAŃSK
 • Powiat:M. GDAŃSK
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-12-16
 • Adres WWW:http://www.spoa.org.pl
 • Konto bankowe:88102018110000000200720474
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GDAŃSK
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE