organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE POMOCY MŁODZIEŻY I DZIECIOM AUTYSTYCZNYM ORAZ MŁODZIEŻY I DZIECIOM O POKREWNYCH ZABURZENIACH "WSPÓLNY ŚWIAT" - BIAŁA PODLASKA

 • KRS:0000275016
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE POMOCY MŁODZIEŻY I DZIECIOM AUTYSTYCZNYM ORAZ MŁODZIEŻY I DZIECIOM O POKREWNYCH ZABURZENIACH "WSPÓLNY ŚWIAT"
 • Adres:21-500 BIAŁA PODLASKA, KRÓLOWEJ JADWIGI 9 / 49
 • Miasto:BIAŁA PODLASKA
 • Gmina:M. BIAŁA PODLASKA
 • Powiat:M. BIAŁA PODLASKA
 • Województwo:LUBELSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-09-24
 • Adres WWW:http://www.wspolnyswiat.xt.pl
 • Konto bankowe:77802500070026105220000010
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BIAŁA PODLASKA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE