organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE POMOCY MŁODZIEŻY "ANASTASIS" - STRYCHY

 • KRS:0000172962
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE POMOCY MŁODZIEŻY "ANASTASIS"
 • Adres:66-340 PRZYTOCZNA, 42
 • Miasto:STRYCHY
 • Gmina:PRZYTOCZNA
 • Powiat:MIĘDZYRZECKI
 • Województwo:LUBUSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-10-22
 • Konto bankowe:60836300040062642820000001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE