organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE POMOCY "ARKA NOEGO" - SKARŻYSKO-KAMIENNA

 • KRS:0000141960
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE POMOCY "ARKA NOEGO"
 • Adres:26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA, MONIUSZKI 18
 • Miasto:SKARŻYSKO-KAMIENNA
 • Gmina:SKARŻYSKO-KAMIENNA
 • Powiat:SKARŻYSKI
 • Województwo:ŚWIĘTOKRZYSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-10-28
 • Adres WWW:http://www.arka-noego.org.pl
 • Konto bankowe:51102022670000440200386326
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - SKARŻYSKO-KAMIENNA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE