organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE POLARIS - OPP - SOPOTNIA WIELKA

 • KRS:0000076686
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE POLARIS - OPP
 • Adres:34-340 JELEŚNIA, 174
 • Miasto:SOPOTNIA WIELKA
 • Gmina:JELEŚNIA
 • Powiat:ŻYWIECKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-02-21
 • Adres WWW:http://www.polaris.org.pl
 • Konto bankowe:02116022020000000028535258
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Znajdź OPP