organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PERSONA NA RZECZ PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Z SIEDZIBĄ _x000D_ W RACIBORZU - RACIBÓRZ

 • KRS:0000004540
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE PERSONA NA RZECZ PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Z SIEDZIBĄ _x000D_ W RACIBORZU
 • Adres:47-400 RACIBÓRZ, KAROLA MIARKI 7 / 1
 • Miasto:RACIBÓRZ
 • Gmina:RACIBÓRZ
 • Powiat:RACIBORSKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-02-22
 • Adres WWW:http://www.persona.free.ngo.pl
 • Konto bankowe:47847500062001000968560001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - RACIBÓRZ
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE