organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PANDOZ - INICJATYWA ROZWOJU - ANTONIÓW

 • KRS:0000157742
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE PANDOZ - INICJATYWA ROZWOJU
 • Adres:37-455 RADOMYŚL NAD SANEM, 33
 • Miasto:ANTONIÓW
 • Gmina:RADOMYŚL NAD SANEM
 • Powiat:STALOWOWOLSKI
 • Województwo:PODKARPACKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-04-15
 • Konto bankowe:12943910172001000047470001
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Znajdź OPP