organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "OTWARTE SERCE" - ZDZIESZOWICE

 • KRS:0000052344
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "OTWARTE SERCE"
 • Adres:47-330 ZDZIESZOWICE, POKOJU 1 / 1
 • Miasto:ZDZIESZOWICE
 • Gmina:ZDZIESZOWICE
 • Powiat:KRAPKOWICKI
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-05-31
 • Konto bankowe:48888310152002001495520001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ZDZIESZOWICE
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE