organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZE W PIERZCHNICY - PIERZCHNICA

 • KRS:0000004792
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZE W PIERZCHNICY
 • Adres:26-015 PIERZCHNICA, KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 5
 • Miasto:PIERZCHNICA
 • Gmina:PIERZCHNICA
 • Powiat:KIELECKI
 • Województwo:ŚWIĘTOKRZYSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-05-30
 • Konto bankowe:81848300012001004223650001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - PIERZCHNICA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE